Untitled Document

การแข่งขันฟุตบอล 7+1 ครั้งที่ 5 ต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านนางิ้ว เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7+1 ครั้งที่ 5 ต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลสังคม ชมรมกีฬาฟุตบอลอำเภอสังคม ในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

ผู้ชม : 204 คน

ดาวโหลดข้อมูล